Hem

VI GÖR TRANSPORT-FLÖDET ENKELT

Vi erbjuder en komplett Supply Chain modell för våra kunder inom såväl fjärrtrafik som närtrafik, pall- och specialgods.


Självklart hänger vi dessutom på trenden mot klimatsmart och ser till att vårt miljöavtryck blir så litet som möjligt!

ETT URVAL AV VÅRA TJÄNSTER


Nedan hittar du ett urval av våra tjänster.

Vi säkerställer att våra transporter sker på rätt sätt, med rätt tillstånd och med duktiga chaufförer som sätter dig som kund i fokus.

Du som kund ska alltid kunna skicka ditt gods med oss och vara trygg med att det alltid är försäkrat, rätt lastat och förankrat samt att vi lastar och lossar enligt uppgjord tidtabell.

Inget uppdrag är för stort eller för litet och inget uppdrag är det andra likt, vi löser det mesta!Fjärrtransporter (Sverige)


Våra bilar transporterar gods från norr till söder, både kylgods, torrgods samt diverse annat som kan lastas på en skåpbil med öppningsbar sida samt bakgavellift.Fjärrtransporter (EU)


Vi åtar oss gärna transporter till och från övriga EU-länder samt Norge.

Vi har godkänd trailerdragare med trailer för transporter i samtliga vägnät nere i Europa.Miljön i fokus


Våra bilar körs uteslutande på HVO då vi vill bidra till ett koldioxidneutralt samhälle på sikt. 2025 ska 100% av vår fordonsflotta bestå av koldioxideffektiva fordon. 


Supply Chain Management


Hantera ditt godsflöde professionellt och intakt genom vår expertis samt mångårig erfarenhet.

Vårt godshanteringssystem är i världsklass och säkerställer en obruten kedja från producent till kund.


VÅR PROCESS

Boka transport


Godset lastas

Godset levereras

Digital kvittens

OM OSS


(E)motionell (Q)uotient, EQ, är bland annt ett mått på förmågan att förstå andras behov och önskemål, vilket är grundpelaren i vår affärsidé!


Vi utgår alltid från kundens behov i allt vi gör och det är kunden som styr oss utifrån behov och önskemål.

Med våra lojala medarbetare, vår moderna fordonsflotta och vårt lyhörda ledarskap är vi inte bara en serviceinriktad leverantör, utan även en omtänksam arbetsgivare som värnar om de anställdas villkor och arbetssituation.


Nöjda kunder + Nöjda medarbetare = Lönsamhet 

VÅRA BILAR


Nedan visas ett urval av våra fordon som transporterar gods dagligen.